wrzesień 2014 akcja "Niebieski Parasol 2014"

grudzień 2014 Uzasadnienie opiniotwórczego wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Pozwanego w trakcie postępowania reprezentował radca prawny Igor Bochyński