Kancelaria Radcy Prawnego Igor Bochyński świadczy usługi prawne adresowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. 

Zakres świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców obejmuje m. in. bieżącą obsługę prawną, prowadzenie spraw sądowych, windykację należności, redagowanie oraz opiniowanie umów, zmianę form prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przekształcenia spółek handlowych.

 W zakres usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych wchodzi m. in. zastępstwo procesowe w sprawch cywilnych (w tym w sprawach o odszkodowania, rozwód, separację, alimenty, podział majątku, spadkowych, służebności, zasiedzenia).

 

Wynagrodzenie radcy prawnego kształtowane jest poprzez niezbędny nakład pracy oraz złożoność zagadnienia prawnego. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w formie umowy z Klientem, na podstawie stawki godzinowej bądź ryczałtu.