radca prawny Igor Bochyński 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracę magisterską z zakresu przekształceń spółek handlowych napisał pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jana Olszewskiego. W 2008r. przystąpił do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską uzyskując 6 wynik na ok. 200 zdających. W latach 2009 - 2012 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie zakończoną egzaminem radcowskim. Od 2012r. wpisany na listę radców prawnych, od tego samego roku prowadzi samodzielnie Kancelarię Radcy Prawnego w Dębicy. W trakcie kariery zawodowej występował jako pełnomocnik nie tylko przed sądami powszechnymi i adminstracyjnymi, ale również Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami polubownymi - arbitrażowymi. 

 

Współpracownicy: 

 

radca prawny Patryk Abramowicz

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, w okresie akademickim członek  European Law Students’ Association. Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz w zakresie podatkowych skutków czynności cywilnoprawnych, reprezentując przedsiębiorców i osoby fizyczne w postepowaniach przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych a także Dyrektorami Urzędów Kontroli Skarbowej. W tym obszarze posiada również znaczne doświadczenie zawodowe ugruntowane pięcioletnim stażem w Organach Podatkowych.